Brandsläckning och brandgaskylning för industrin och räddningstjänsten!

brandslackning_agaria

Agaria har högtrycksaggregat för effektiv brandgaskylning och brandsläckning i olika utföranden för snabbinsats vid klass A- och B-bränder. Även utrustningar för sanering av olje- / kemikalieutsläpp på t ex gator, torg, parkeringar.

Högtrycksaggregaten kyler brandgaser via finfördelad vattendimma, brandsläckning med ringa vattenskador. Bruten vattenstråle för att minimera skaderisken.

Extremt kort brandsläckningstid via bruten vattenstråle. Metoden för brandsläckning med högtryck baseras på finfördelning av vatten. De finaste vattendroppar produceras och resulterar i en stor vattenyta. Följaktligen är kyleffekten av vatten bäst (energy cut-off). Samtidigt reduceras syrekoncentrationen genom framställningen av vattenånga resp. att tillförseln av syre blir blockerad.

Vi har flexibla brandsläckningssystem som även kan användas till ett flertal andra ändamål såsom skumläggning med tung- och mellanskum, sanering av ytor, länspumpning och renspolning.

Nu även aggregat som drivs med kraftuttag (Axel) eller hydrauldriven högtryckspump (Hydraulmotor).

 

Text_2

Läs mer »Om Oertzen

I mer än 60 år har von Oertzen GmbH Ammersbek, Tyskland, specialiserat sig på vattensläckningssystem för industri och handel. Redan för 20 år sedan började Oertzen FIRE-TEC bygga högtrycksbrandsläckare - som det första företaget i världen.
Text_2

Läs mer »Tekniken

Extremt kort brandsläckningstid via bruten vattenstråle. Metoden för brandbekämpning med högtryck baseras på finfördelning av vatten. De finaste vattendroppar produceras och resulterar i en stor vattenyta. Följaktligen är kyleffekten av vatten bäst (energy cut-off). Samtidigt reduceras syrekoncentrationen genom framställningen av vattenånga resp. att tillförseln av syre blir blockerad.
Text_2

Läs mer »Brandsläckningssystem

Brandsläckning med högtryckssläcksystem från Oertzen släcker elden genom finfördelning av vatten - tar bort eldens energi, kyler ned och kväver den.
Text_2

Läs mer »Tillbehör

Tillbehör till Oertzens produkter.
Text_2

Läs mer »Inbyggnader

Inbyggnader för Oertzens produkter.
Text_2

Läs mer »Applikationer

Högtrycksaggregat för effektiv brandgaskylning och brandsläckning i olika utföranden för snabbinsats vid klass A- och B-bränder. Även utrustningar för sanering av olje- / kemikalieutsläpp på t ex gator, torg, parkeringar.
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer om brandtekniken och utrustningarna.